ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สุขกายสุขใจ คู่ฟ้าคู่แผ่นดิน ขอบุญกุศลที่ทำมาทั้งในชาติก่อนและชาตินี้คุ้มครองพระองค์และประเทศไทยด้วยเทอญ🙏 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้านางสาวภาณุมาศ รังษีสว่างพร 5.12.2556 #longlivetheking  #happyfathersday

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สุขกายสุขใจ คู่ฟ้าคู่แผ่นดิน ขอบุญกุศลที่ทำมาทั้งในชาติก่อนและชาตินี้คุ้มครองพระองค์และประเทศไทยด้วยเทอญ🙏 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้านางสาวภาณุมาศ รังษีสว่างพร 5.12.2556 #longlivetheking #happyfathersday

Tumblr Mouse Cursors